• Your cart is currently empty
    ← Return To Shop
parallax layer

DUURZAAMHEID / SUSTAINABILITY

Food in Mind is ervan overtuigd dat een betere wereld begint in je boodschappentas.

Alle producten die we als consument, overheid of bedrijf aankopen laten een voetafdruk achter. Ze bezitten allen een verhaal dat jammer genoeg vaak gekleurd wordt door slechte arbeidsomstandigheden en gebrek aan respect voor het milieu. Door mensen te informeren over het verhaal achter de producten zijn we ervan overtuigd dat een verandering kan worden teweeg gebracht. Dit alleen zal niet voldoende zijn.

Het aanbod aan duurzame producten is te vaak onzichtbaar voor de consument.. Consumenten willen wel milieuvriendelijke of sociaal verantwoorde keuzes maken, maar kunnen door een gebrekkig aanbod hun intenties niet in daden omzetten. Dit is een gemiste kans voor de consument om bij te dragen tot een betere wereld. Maar dit geldt niet enkel voor consumenten, ook bedrijven en overheden profiteren vaak te weinig van deze nieuwe markt en zijn bijhorende mogelijkheden.

Food in Mind kan op verschillende vlakken duurzaamheid binnen bedrijven verhogen, en werkt hiervoor samen met een aantal professionele experten.

sideimg-duurzaamheid

1. DOORLICHTING BEDRIJFSWERKING

1. Doorlichting van de werking van het bedrijf op zijn duurzaamheid.

  • Screning van het aankoopbeleid : zoeken naar aankoop van duurzame producten (papier, elektrische toestellen, catering, diensten…) aan te kopen.
  • Analyse van werking van het bedrijf. Hierbij gaat het om papierverbruik, wagenpark, drukwerk…
  • Opstellen actieplan Dit bestaat uit suggesties voor het gebruik van andere leveranciers, interne opleidingen van het personeel, aanpassen instelling elektrische toestellen (printer, computers, verlichting…)… Het actieplan zal gericht zijn de uitstraling van het bedrijf op vlak van duurzaamheid te verbeteren en verspilling van kostbare ressources tegen te gaan.

sideimg-duurzaamheid-02

2. ENERGIE-AUDIT

sideimg-duurzaamheid-03

Energie-audit van de gebouwen en productie-eenheden.

3. DOORLICHTING GOEDEREN

Doorlichting van de geproduceerde goederen.

sideimg-duurzaamheid-04

4. ADVIES

sideimg-duurzaamheid-05

Advies over de verschillende labels die kunnen worden aangevraagd.

(biologisch, fair trade…).

  • voorwaarden om het label te behalen
  • de verschillende stappen om het label te behalen
  • de kostprijs
  • zoektocht naar leveranciers van specifieke ( fair trade en/of biologische ) ingrediënten…